Οι λέξεις ακολουθούν τους επίσημους όρους αποδοχής λέξεων του ελληνικού αγωνιστικού σκραμπλ, όπως αυτοί είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Σκραμπλ (Π.Ε.Σ.) (www.greekscrabble.gr)

Το Scrabble (σκραμπλ) είναι προϊόν και κατατεθειμένο σήμα της Mattel Inc. Στην ελληνική αγορά διανέμεται από τη Mattel ΑΕΒΕ