Οι λέξεις ακολουθούν τους επίσημους όρους αποδοχής λέξεων του ελληνικού αγωνιστικού σκραμπλ, όπως αυτοί είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Σκραμπλ (Π.Ε.Σ.) (www.greekscrabble.gr)

Το σκραμπλ (scrabble) είναι προϊόν και κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Εταιρείας Mattel Α.Ε. στην Ελλάδα